Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

.   

ŠKOLNÍ ROK 

2020/2021

 

smiley AKCE NA ČERVEN

      úterý 22.6. 2021 - divadlo Koloběžka

​-----------------------------------------------------------------------

mail OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU

        VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ČAKOVICE III PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

        Do MŠ Čakovice III bylo podáno 143 žádostí o přijetí, volných míst je 45.

        Zveřejnění seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, 

        písemné rozhodnutí se zákonnému zástupci nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí

        obdrží zákonní zástupci písemně do vlastních rukou.

        Žádáme rodiče přijatých dětí, aby po vyhlášení výsledků přijímacího řízení,

        a to nejpozději do čtvrtka 3.6. 2021, doručili vyplněný zápisový lístek do

        naší MŠ, pokud Vaše dítě od 1.9. 2021 nastoupí.

        Rodiče nepřijatých dětí prosíme o trpělivost, neboť tyto výsledky jsou značně

        zkreslené duplicitami dětí přihlášených do všech mateřských škol a přijímání

        dalších dětí bude pokračovat v závislosti na včasném rozhodnutí rodičů 

        duplicitně přijatých dětí.

 

            PŘIJATÍ SCHOELLEROVA           PŘIJATÍ BERMANOVA

                                              ZÁPISOVÝ LÍSTEK

​------------------------------------------------------------------------

mail  LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

      LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:  1.7. - 23.7. 2021

      v obou provozovnách (Schoellerova i Bermanova), pro přihlášené děti.

      MŠ UZAVŘENA:  26.7. - 31.8. 2021

      Začátek nového školního roku 2021/2022 ve středu 1.9. 2021. 

​-----------------------------------------------------------------------

enlightened INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 3.5. 2021

       MŠMT informuje, že z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dochází

      od 3.5. 2021 k obnovení provozu MŠ standartním způsobem (BEZ

      OMEZENÍ POČTU dětí ve skupině, BEZ TESTOVÁNÍ a PRO VŠECHNY

      DĚTI navštěvující MŠ).

      I nadále Vás žádáme:

     1) o dodržování všech hygienických zásad (viz. níže)

     2) aby dítě doprovázela do MŠ pouze jedna dospělá osoba

     3) o dodržení omezeného počtu rodičů v jednotlivých šatnách (nejvíce

         2 dospělé osoby)

     4) přítomnost v šatnách, prosíme, zredukujte na co nejkratší možnou

         dobu

     Děkujeme za spolupráci                                Ludmila Vargová

                                                                                 ředitelka MŠ

​----------------------------------------------------------------------

mail Informace k přijímacímu řízení do MŠ pro rok 2021/2022

      naleznete ZDE.

----------------------------------------------------------------------

wink Pravidla vztahuící se k pobytu v MŠ v souvislosti s Covid-19:

     1) Do školky přijímáme pouze děti naprosto zdravé (bez rýmy, kašle, teploty

          a jiných příznaků akutní infekce dýchacích cest).

      2) V rámci možností dodržujte stanovené odstupy a snažte se netvořit skupiny

          před vchodem do MŠ.

      3) Prosíme rodiče, aby měli v prostorách MŠ zakrytá ústa i nos respirátorem.

      4) Při příchodu vždy použijte dezinfekci, která bude k dispozici u vstupu do

          budovy.

      5) V šatnách se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu.

      6) Prosíme, nevstupujte do tříd! Případné dotazy vám učitelky zodpoví 

          u dveří do třídy, případně telefonicky.

      7) Vybavte děti vhodným oblečením na zahradu a sledujte

           předpověď počasí, budeme se snažit trávit většinu času s dětmi

           venku.

      8) Nedávejte do MŠ dětem žádné hračky ani plyšáky na spaní.

      9) V rámci zajištění pravidelného pitného režimu dětí a zároveň dodržení

          hygienických předpisů při pobytu venku, prosíme vybavte děti 

          PODEPSANOU plastovou lahvičkou na pití.

      Předem děkujeme za spolupráci.                      Ludmila Vargová

                                                                                      ředitelka MŠ